Levické mliekárne n.p. so sídlom v Leviciach vznikli v januári 1953 a pod tento podnik patrili závody: Levice, Bátovce, Tekovské Lužany, Štúrovo, Komárno a Nové Zámky.

V roku 1992 (27.4.1992) sa podnik stáva formou privatizácie akciovou spoločnosťou s názvom LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. a v tejto právnej forme zotrváva až doposiaľ. Spoločnosť zamestnáva v priemere 200 ľudí a radí sa medzi najvýraznejšie podnikateľské subjekty regiónu Levice. Denne sa spracuje 105 tisíc litrov mlieka, od stálych a regionálnych dodávateľov.

Produktové portfólio predstavujú syry eidamského typu, syry s ušľachtilou modrou plesňou, tavené syry, detské dezerty, čerstvé a sušené mlieko.

Vychádzajúc v ústrety zvyšujúcim sa požiadavkám konzumentov na kvalitu výrobkov, ako aj so zreteľom na zefektívnenie výrobných, obchodných a dodávateľských činností LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., v roku 1998 začali budovať systém riadenia kvality ISO 9002. Certifikát systému riadenia kvality obdržala spoločnosť 01.06.1999, a to od renomovanej spoločnosti „Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd., Londýn“ ktorý bol potvrdený v júli 2005 recertifikačným auditom.