Plasty a životné prostredie

V súčasnosti čelíme problému nadmernej spotrebe plastov – ľudstvo ročne vyprodukuje až 300 miliónov ton plastov, z čoho väčšina končí vprírode, riekach a v oceánoch. Vedeli ste, že plast či PET fľaša sa čiastočne rozloží až po 400 rokoch? Je našou povinnosť neustále hľadať ekologickejšie riešenia a pomáhať chrániť životné prostredie. Berieme si príklad z minulosti – zo zvykov a tradícii, kedy naši predkovia vedeli, ako hospodáriť a ako sa k prírode a k zachovaniu jej bohatstiev správať s úctou a šetrne.

Chráňte prírodu s nami!

Kedysi Slováci nevyužívali toľko plastov.

Napríklad tvoja babička ich spotrebovala

0 kg

Pretože vedela, ako sa o prírodu správne starať a chrániť ju.

V dnešnej dobe takto ekologicky hospodári už len málokto.
Preto prichádzame s ekologickou alternatívou.
Ako od babičky.

Sprav si krátky test

#1. Koľko ton plastov vyprodukuje ľudstvo ročne?

Nesprávna odpoveď! Ľudstvo ročne vyprodukuje 380 000 000 ton plastov ročne!

#2. Koľko percent drevnej vlákniny obsahuje nový ekologický obal Pure-Pak Sense?

Nesprávna odpoveď. Ekologický obal pre Babičku obsahuje 87 % drevnej vlákniny, pričom bežné tetrapakové obaly iba 60 %.

#3. Koľko rokov sa približne rozkladá PET fľaša v prírode?

Nesprávna odpoveď! PET fľaša sa v prírode rozkladá od 100 do 1000 rokov!

#4. Do akého kontajneru podľa vás patrí nový obal Pure-Pak Sense?

Nesprávna odpoveď, obaly Pure-Pak Sense patria do osobitného kontajnera s označením VKM.

#5. Separujete doma odpad? Ak áno, do akých kategórií?

Viac možností!

#6. Skúste si tipnúť koľko plastových fliaš skončí v moriach a oceánoch každú minútu.

Nesprávna odpoveď. V moriach a oceánoch končí viac ako milión plastových fliaš každú minútu. Aj preto prichádzame s ekologickejšou alternatívou pre naše produkty Babička. Čítaj ďalej!

Odoslať

Results

Super,

tvoje odpovede boli správne! Našu Matku Zem si vážiš a podľa toho sa k nej aj správaš. Len tak ďalej.

Budúcnosť našej planéty závisí od každého jedného z nás. Aj od teba. Mal by si sa o ekológiu viac zaujímať.

Prečo práve obal Pure-Pak® Sense?

Nahradenie plastových PET fliaš za ekologický kartón je významným krokom k ochrane životného prostredia. Až 87 % nového obalu Pure-Pak® Senseje vyrobených z drevnej vlákniny, ktorá pochádza z obnoviteľných lesov a iných kontrolovaných zdrojov. Pri jeho výrobe sa vyproduje až o 38% menej emisií a uhlíková stopa je v porovnaní s PET fľašou nižšia až o 58 g CO2 na 1l.
Nový ekologický obal je cesta, ako chrániť našu Matku Zem a aktívnou recykláciou šetriť prírodu aj pre budúce generácie.

Prečo práve obal Pure-Pak® Sense?

Nahradenie plastových PET fliaš za ekologický kartón je významným krokom k ochrane životného prostredia. Až 87 % nového obalu Pure-Pak® Senseje vyrobených z drevnej vlákniny, ktorá pochádza z obnoviteľných lesov a iných kontrolovaných zdrojov. Pri jeho výrobe sa vyproduje až o 38% menej emisií a uhlíková stopa je v porovnaní s PET fľašou nižšia až o 58 g CO2 na 1l.
Nový ekologický obal je cesta, ako chrániť našu Matku Zem a aktívnou recykláciou šetriť prírodu aj pre budúce generácie.

Ako správne triediť nápojové kartóny?

Pred vyhodením nápojový kartón jednoducho zložte.
Nestlačený odpad v zberných nádobách zaberá veľa miesta, čo zvyšuje frekvenciu vývozov kontajnerov a náklady na prepravu vzduchu. Nevyhadzujte obaly so zvyškami potravín. Obaly nemusíte umývať, ale vylejte z nich zvyšky. Nikdy nevyhadzujte nápojové kartóny do nádob na papierový odpad. Nápojové kartóny môžeme na Slovensku zbierať spolu s plastmi do spoločného kontajnera. Zvyčajne má vtedy kontajner žltú farbu alebo žlté označenie. V niektorých obciach sa zbierajú do spoločných nádob s kovmi, vtedy môže mať kontajner červenú farbu. Ak však obec/mesto zbiera nápojové kartóny do samostatnej nádoby, prislúcha jej oranžová farba (ozn. VKM – viacvrstvové kombinované materiály)