ANKETA: Nízkotučný alebo plnotučný kefír - LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.