Zníženie energetickej náročnosti v podniku LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. - LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.