Náš príbeh

 • 1953

  Levické mliekárne n.p. vznikli v januári v roku 1953. Pod tento podnik v tých časoch patrili závody v Leviciach, Bátovciach, Tekovských Lužanoch, Štúrove, Komárne a v Nových Zámkoch, ktoré postupne zanikli.
 • 1992

  V roku 1992 (27.4.1992) sa podnik stáva formou privatizácie akciovou spoločnosťou s názvom LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. a v tejto právnej forme zotrváva až doposiaľ.
 • 1998

  Vychádzajúc v ústrety zvyšujúcim sa požiadavkám konzumentov na kvalitu výrobkov, ako aj so zreteľom na zefektívnenie výrobných, obchodných a dodávateľských činností, LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. začali v roku 1998 budovať systém riadenia kvality ISO 9002. Certifikát systému riadenia kvality spoločnosť získala 1.6.1999, od renomovanej spoločnosti „Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd., Londýn“ .
 • 2002

  Od roku 2002 je naša spoločnosť registrovaná pod značkou a ochrannou známkou LEVMILK, čo vystihuje našu príslušnosť k regiónu Levice a mliekarenskému zameraniu výroby.

A aká je súčasnosť?

Spoločnosť zamestnáva v priemere 170 ľudí
Denne spracujeme okolo 100000 litrov mlieka

Produktové portfólio predstavujú syry s ušľachtilou modrou plesňou, prírodné syry eidamského typu, tavené syry z vlastných surovín, čerstvé a sušené mlieko, tvarohy, maslo, kefír, detské dezerty a celý rad delaktózovaných produktov, vhodných pre ľudí s intoleranciou laktózy.  

Cieľom našej spoločnosti pre ďalšie obdobie naďalej zostáva uchovať tradičné receptúry a postupy výroby, aj pri zvyšovaní dopytu po našich výrobkoch a vysokých nárokoch na kvalitu mliečnych výrobkov. Vážime si a máme neustále na zreteli každého jedného zákazníka, ktorý naše výrobky nakupuje a pomáha tak nám, aj Slovensku udržať na trhu dostupnosť kvalitných slovenských produktov.