SUŠENÉ MLIEKO - LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.

SUŠENÉ MLIEKO

Sušené mlieko je vedľajším mliečnym produktom vyrobeným sušením pasterizovaného mlieka so zachovaním istého podielu mliečneho tuku. Toto sušené mlieko sa vyrába v dvoch variantoch, ako sušené mlieko odstredené s množstvom tuku max. 1,5 % a sušené mlieko plnotučné, s obsahom tuku min. 26%. Do predajní je distrubované v 25 kilových vreciach, pričom jeho trvanlivosť je 365 dní.

Zloženie výrobku

pasterizované mlieko

Varianty


SUŠENÉ MLIEKO ODSTREDENÉ

SUŠENÉ MLIEKO PLNOTUČNÉ