Levmilk nove obaly

Babička v novom šate - Meníme PET flaše za eko obaly

Milujeme Slovensko!  Vážime si naše zvyky, prírodu a celé desaťročia sa snažíme o to, aby sme mohli odovzdávať tradičné mliečne výrobky ďalším generáciám. Preto sme sa rozhodli obliecť babičku do nových ekologických obalov Pure-Pak Sense od ELOPAK-u.

 

 

Ekologicke obaly levmilkEkologicke obaly levmilk

Pure-Pak obaly v porovnaní
s bežnými nápojovými kartónmi

 • Až 87% obalu tvorí kartón zložený z dreva z obnoviteľných lesov a iných kontrolovaných zdrojov.
 • Obal obsahuje plastovú fóliu, ktorá neprepúšťa tekutinu a chráni potraviny pred mikroorganizmami.
 • Obaly Pure-Pak obsahujú až 87% drevnej vlákniny, zatiaľ čo bežné obaly iba 60%.
 • Naše nové obaly neobsahujú hliník.
 • Nové obaly majú nižší obsah plastov, čím znižujú náklady na prepravu a pri výrobe spotrebujú menej surovín.
 • Pri výrobe obalov Pure-Pak je spotrebovaných až o 38% menej emisii CO2.
 • Prirodzená hnedá farba drevných vlákien, z ktorých je vyrobený.
 • Výhodou je aj variantnosť balenia (1000 ml, 750 ml, 500 ml).

Ktoré výrobky dostanú nový Pure-Pak obal?

 

 


Chráňte aj vy životné prostredie a trieďte nápojové obaly správne

Ak aj vám záleží na prírode a životnom prostredí, máme pre vás návod, ako triediť obaly od produktov správne. 

 1. Pred vyhodením nápojový kartón jednoducho zložte.  Nestlačený odpad v zberných nádobách zaberá veľa miesta, čo zvyšuje frekvenciu vývozov kontajnerov a náklady na prepravu vzduchu. Nevyhadzujte obaly so zvyškami potravín.
 2. Obaly nemusíte umývať, ale vylejte z nich zvyšky.
 3. Nikdy nevhadzujte nápojové obaly do kontajnerov pre papierový odpad. Nápojové obaly vhadzujte do kontajnera určeného pre plasty, nie pre papier. V niektorých obciach sa zbierajú do spoločných nádob s kovmi, vtedy môže mať kontajner červenú farbu. Ak však obec/mesto zbiera nápojové kartóny do samostatnej nádoby, prislúcha jej oranžová farba ( ozn. VKM – viacvrstvové kombinované materiály)