Región Tekov

Územie regiónu Tekov začína na rozľahlých úrodných nížinách na juhu západného Slovenska a končí na úpätí Štiavnických vrchov v početných vinohradoch, ktoré dodávajú tomuto regiónu svojrázny charakter. Regiónom Tekova preteká rieka Hron, ktorá do značnej miery spoluvytvára jeho charakter.
Tekovský región sa nazýva aj ako „ čilejkársky“ alebo „čilejkárskym“ vďaka tomu, že sa na niektorých územiach regiónu hovorí špecifickým mäkkým stredoslovenským nárečím, kde sa často používa slovo čil, čilej, čileky namiesto slova teraz.

Čím je ale známy a špecifický tento región? Región Tekov je známy hlavne svojou tradičnou kultúrou a jedinečnými tradíciami, ktoré tu majú svoje miesto vo väčšine čilejkárských obcí dodnes. V minulosti boli obyvatelia prevažne roľníci, ktorí využívali na poľnohospodárstvo výborné prírodné podmienky v Hronskej pahorkatine a na nivách riek Hron a Žitava. Už v tých časoch roľníci prevažne pestovali a dodnes na tomto území pestujú najmä pšenicu, jačmeň, raž, ovos, zemiaky, kukuricu a cukrovú repu. Okrem poľnohospodárstva bolo v regióne Tekov rozšírené aj vinohradníctvo, ktoré malo svoje postavenie najmä medzi mestom Levice a obcou Hronský Beňadik, kde bola významná vinohradnícka oblasť, ktorá tu jestvuje dodnes.

Tekov - mliekarenská oblasť

Dostatok pestovaných plodín, umožňoval ľuďom žijúcim v tomto región rozvíjať aj živočíšnu výrobu. Najväčšie zastúpenie pritom mal chov hydiny a ošípaných tak, ako to bolo zvykom aj v minulosti.  Žiadnemu hospodárovi však nechýbal ani hovädzí dobytok, ktorí bol denným zdrojom mlieka a výrobkov z neho, ako aj zdrojom mäsa a ťažnej sily.

Sme hrdí, že naša spoločnosť je súčasťou tohto historický významného regiónu, a že sa naša výroba nachádza priamo v Leviciach, v súčasnom srdci a centre života regiónu Tekov.