Pravidlá súťaže - VIANOČNÁ SÚŤAŽ o parádne ceny - LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.