Štatút súťaže o výrobky Levmilk August 2021 - LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.