Štatút vianočnej súťaže LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. - LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.