Pravidlá súťaže – Miláčik 2022 jún - LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.