Pravidlá súťaže –   ZIMNÁ SÚŤAŽ o parádne ceny - LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.